head  
       


Innhold STEMMER nr. 1/2009

Leder: Tid for å takke Unn Christensen

Kunstnerportrett
Kontrastar av lys
Dobbeltportrett av billedkunstnerne
Sidsel Colbjørnsen og Ørnulf Opdahl

Bilder og diktstrofe
«Us & them»
er tittelen på forsidefotografiet,
se flere bilder av Jan Bodin

Reisetekster
Fra tekstkonkurransen Reisen i 2008:
To tekster som juryen ga hederlig omtale

Sandslottet
Skipp skipp skare

Bildereportasje
Vår i Sør-Frankrike

Musikk
– Jeg utforsker stadig nye landskap
Jeg liker å stå i spennet mellom ulike musikktradisjoner
og arbeide fram fruktbare synteser, sier Kristin Asbjørnsen

Ny tekstkonkurranse:
MØTE(T) Magasinet STEMMERs nye
tekstkonkurranse.

Enquete
Hvem leser hva
– under åpen himmel  

Bokomtaler
Litteratur med latter
Startkabel for skrivelystne 
Tekstvurdering som
didaktisk utfordring

Essay
Kunsten å gjøre ingenting

Dikt
du og eg
Mot en annen himmel

Mat
Utdrag «Sydhavet»
av Manuel Vazquez Montalban

Korttekster og andre tekster
Du er dømt til å bruke ...
Fra Mustafa Can: Tätt intill dagarna
Øst for Mjøsa
Skrivedrømmen
Døren høy, porten vid

   
 
lenke til forside