head  
       Nr. 2/2009 inneholder blant annet:

Leder: Bokhandleren i Butte

Premierte tekster om Møte(t)

Reportasje fra Cittaslow, Italia

Musisk portrett med Noora Noor

Tre forfatterintervjuer
blant annet med prisvinner Helene Guåker

Dikt og korttekster av nye og etablerte stemmer,
blant annet Gro Dahle

Ny spalte om retorikk,
i samarbeid med dem som står bak
Retorikkportalen.no

Fagartikkel om metaforer i lesing og skriving

Ny spalte med Unge stemmer.

Dessuten spennende fotografier, bokomtale,
kunstnerportrett m.v.


   
 
lenke til forside