head    
         

Femte årgang

STEMMER Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster er klar med sin niende utgivelse. Utfordringen er stadig å skape en god balanse mellom nye og mer etablerte stemmer og mellom ulike sjangere. Vi ønsker å presentere tekster som lever, som treffer, kort sagt: tekster med litterær kvalitet. Men vi vil også gi rom for tekster som kanskje er litt uferdige, som er prøvende og utforskende.

Det uforutsigbare er et viktig stikkord for å skape noe nytt. Journalistikken er under press: Mange skal selge inn et budskap. Hvis det instrumentelle skygger for andre, mer ukjente sider av en person eller sak, blir teksten død. Den undrende og utforskende stemmen blir ofte overdøvet av den skråsikre og brautende.

Ingen bakenforliggende instanser dikterer STEMMERs innhold og retning. Vi kan ta opp hva vi vil, på den måten vi finner best. Hvert nummer gir plass for mange ulike litterære og visuelle stemmer. Stadig flere bidragsytere finner oss, og andre blir aktivt oppsøkt av redaksjonen. Når vi starter arbeidet med et nytt nummer, vet vi ikke hvor vi ender, men vi får mange innspill underveis.

Gleden ved å skape et magasin handler blant annet om å forme noe i fellesskap. Friheten i STEMMER inspirer. En forutsetning for å lykkes, er å være i dialog med mange ulike stemmer og miljøer. Vi har mulighet til å prøve ut nye virkemidler: Det er ofte et problem å finne ut hvor du kan trykke «de andre tekstene»; de som ikke passer helt inn hoe sted, men som kanskje likevel har en kvalitet. I alle fall var det inspirerende å tenke «Vi lager et blad!» Det gjorde Gabriel Garcia Márques, Virgina Woolf og andre. De skapte miljø rundt tekstene, noe STEMMER også gjør gjennom årlige tekstkonkurranser og mottakelser der prisvinnerne leser tekstene sine høyt.
Skrivelyst er en forutsetning for å skape. Øre for musikk kan gi lydhørhet for språk. Det blir sagt at Barack Obama bruker bluesens virkemidler når han skriver taler. I boka Brev til en ung forfatter gir forfatteren Mario Vargas Llosa noen viktige råd. Han skriver:

«Når vi leser Hundre års ensomhet eller Kjærlighet i koleraens tid, blir vi overveldet av vissheten om at disse historiene måtte fortelles med akkurat disse ordene, denne stemningen og denne rytmen om de skulle bli troverdige, sannsynlige, besnærende, gripende; løsrevet fra dem kunne de aldri ha trollbundet oss slik de gjør, for disse historiene er de ordene som forteller dem.»

Forfatteren har en plikt til å finne det rette ordet, og det er hans/hennes gehør som bestemmer hva det ordet er.

STEMMER har mange inspirasjonskilder: Det svenske magasinet VI, britiske Granta og det tidligere norske Magasinet for alle. Granta har ikke noe politisk eller litterært manifest “but it does have a belief in the power and urgency of the story, both in fiction and non-fiction, and the story’s supreme ability to describe, illuminate and make real”.

Helene Guåker, som var en av vinnerne i STEMMERs tekstkonkurranser både i 2008 og 2009, debuterte høsten 2009 i Cappelen Damms debutantantologi (Signaler) og har i år utgitt boka Kjør! på Cappelen Damm. Hun ga uttrykk for at STEMMER og kommentarene hun fikk fra juryen i forbindelse med tekstkonkurransen i 2008, hadde vært svært viktig for henne. Det var en god følelse å lese den e-posten. Det er slik vi ønsker at STEMMER skal fungere. Som et skritt på veien.

Unn Christensen