head    
         

En annen vei


Forfatteren Karen Blixen sa en gang: «Alle sorger kan bæres hvis du innlemmer dem i en fortelling eller forteller en historie om dem.»

Myter og fortellinger er tema for dette nummeret av STEMMER der vi presenterer flere tekster som nettopp understreker hvor viktig fortellingen er for mennesker.

Fra første nummer kom ut i 2006, har STEMMER prøvd å formidle gode historier, og vi har sluppet til uendelig mange stemmer i spaltene.

Det er krevende å utgi et magasin, og en gang jeg holdt på gi opp, sa sønnen min at STEMMER var en «kjærkommen motstand mot tidsånden». Vi får mange tekster tilsendt, og det er ikke mulig å slutte ... Våre inspirasjonskilder er blant annet det svenske magasinet VI, britiske Granta og det tidligere norske Magasinet for alle, der mange forfattere har debutert. Flere prisvinnere i STEMMERs tekstkonkurranse har også utgitt bøker, og vi har en egen spalte der vi intervjuer debutanter. Den norske utgaven av Granta, som ble lansert i Gyldendal for to år siden, legges ned etter bare tre utgivelser. Det er gåtefullt at et så stort forlag som Gyldendal ikke kan prioritere Granta selv om det ikke går med overskudd.

STEMMER står godt på egne bein, og vi er stolte over at vi nå utlyser en tekstkonkurranse for tiende gang. Temaet er «Svev» – og vi holder oss fortsatt flytende!
I boka Den nye litterære bølgen, som omtales på s. 28, tar Jo Bech-Karlsen opp nye trender i sakprosaen. Han legger vekt på at mange nye, norske dokumentarforfatterne skriver engasjert og nærmer seg en mer subjektiv litterær og personlig stil. Jeg sitter med et gammelt utklipp fra danske Information der fire hjemløse i København diskuterer litteratur. En av dem mener at litteraturformidlingen kunne gjøre mye mer for å avspeile «den passion og det hjerteblod, der strømmer ud af bøgerne selv.» Se spalten Bibliotekaren anbefaler s. 23, der nettopp noe av dette hjerteblodet finnes.

For altfor mange medier satser på det kommersielle som lønner seg på kort sikt. Men det fins også forlag, aviser og magasiner som går en annen vei, og noen av dem møter du i spaltene våre. Vi trenger bokhandlere som er glad i bøker og tør å satse på bredden. En av dem er Sagene Bok og Papir der STEMMER nr. 1 lanseres 15. april.

Det er ikke helt ute med deg så lenge du har en god historie i reserve og noen å fortelle den til, sier pianisten Nittenhundre i Alessandro Bariccos bok med samme navn. Slik startet vår aller første leder. Og historien fortsetter.

Unn Christensen