head    
         

 

Du skriver ikke en kronikk formet
som dikt, eller hva?

En ny generasjon kvinnelige forfattere er i ferd med å gjøre seg sterkt gjeldende i den norske samtidslitteraturen. Vi har fått midler fra Fritt Ord for å honorere litteraturkritikk. Dermed får vi løftet fram noen av disse unge kvinnene, som skriver svært godt og skaper sitt eget rom i litteraturen, og vil følge det opp i nr. 2. Takk til Fritt Ord som gjorde dette mulig!

Kulturrådet har støttet oss hvert år siden starten, noe som har vært til stor hjelp for STEMMER. Men så plutselig fikk vi avslag og ingen begrunnelse. Det betyr at vi mangler 50 000 kroner eller 166 nye abonnenter for å finansiere nr. 2.

Da rapporten «Kulturtidsskriftene En analyse av kulturtidsskriftene i Norge» ble lansert 2. mars, ble det uttalt at det ikke må bli slik at det er de som er flinkest til å skrive søknader som får støtte, ikke de som er flinke til å lage tidsskrift. Mye fint ble sagt på lanseringen, og stemningen steg utover dagen. Det vokste fram en stolthet over alt det vi får til: Kulturtidsskriftene kan sette dagsorden og gi oss tid til å reflektere. De kan gi rom for langsomhet og for å speile tidens ånd. Essay og kritikk er sentralt for tidsskriftene, det er en plass å eksperimentere. Leke med og tøye sjangrene

Men realiteten er at noen av oss som prøver ut dette i praksis, mister støtten. Det var vel ikke meningen?
STEMMER har en lang tekst om sjangerjakt og sjangerbrudd denne gangen, som vi er stolte av. For det fins faktisk noen som skriver kronikk formet som dikt, se side 41. Denne teksten inngår i STEMMERs forfatterskole, der vi også har en tekst om å finne din særegne skrivestemme. Det handler om mot: «Når du er redd for å la din ekte stemme skinne gjennom, så er det lett å begrense og beskytte seg. Når du ikke risikerer noe og beveger noe i deg selv, så beveger du heller ikke andre», se side 38.

I år arrangerer vi tekstkonkurranse for 13. gang, denne gangen sammen med Erlik Oslo. Tema er Avhengighet, se utlysning på side 35. Og to av de tre tekstene som ble spesielt lagt merke til i fjorårets konkurranse med tekster for barn og unge, trykkes på side 3234. Den tredje, av Nina Borge, ligger på nettsiden vår, se www.stemmer.no/wp

Vi har to forfatterintervjuer denne gangen og presenterer ny, svensk lyrikk. Mye mer kan nevnes, men du får lene deg tilbake og lese selv. For, som Mariann Schjeide, lederen i Norsk Bibliotekforening, uttrykte det på seminaret 2. mars: Du skal holde et tidsskrift i hånden og finne den artikkelen du ikke visste at du ville lese.
Fortell gjerne en venn om STEMMER. Det er håpløst, men vi gir oss ikke.

Unn Christensen