head    
         

Mennesker bærer på historier som må skrives

Det er mer å hente for journalister, skriver fagbladet Journalisten 1. november i en lang reportasje om Stiftelsen Fritt Ord. Jeg setter kaffen i halsen. Husker i farten ikke hvor mange ganger jeg har søkt på vegne av STEMMER, men jeg antar at det kan være seks. Vi har aldri kommet i betraktning til tross for at over 40 prosent av søknadene ble innvilget i fjor. Formålet er «å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av ordet». Styrker vi ytringsfriheten ved å arrangere årlige tekstkonkurranser og skape et forum for nye stemmer? Er den særegne blandingen av journalistikk, skjønnlitteratur og faglitteratur, av nye og etablerte stemmer, av tekst og bilder - blitt et forum det er verdt å ta vare på, og utvikle videre?

Mange gode prosjekter har fått støtte og sett dagens lys takket være Fritt Ord. Vårt mål er at hver nye utgave av STEMMER skal bli bedre enn den forrige. Redaksjonen på sju har en ukuelig vilje til å tenke nytt og skape et stadig bedre produkt! Hvert nummer blir til i begeistring, med sterk innsats fra mange. Det ligger mye arbeid og stor entusiasme bak.

Vi er bestandig på vei, bestandig et stykke lenger, skriver Inger Hagerup i diktet «Vær utålmodig menneske!» Vi vil ikke miste den ilden vi en gang har fått.
Fritt Ord vil støtte kvalitetsjournalistikk: «Og ikke bare undersøkende journalistikk. For det er mye kvalitets – journali­stikk som lett kommer i skyggen av gravejournalistikk og Skup», sier daglig leder Erik Rudeng til Journalisten.

Spørsmålet er om det er nok kvalitet i STEMMER. Vi ber leserne om å vurdere det.
Det er viktige stemmer som ytrer seg i dette temanummeret om eksil. Mennesker bærer på historier som må skrives, sier forfatteren Mustafa Can i intervjuet på side 2-3. Les resultatet av årets tekstkonkurranse på side 8-13. Gratulerer, prisvinnere! Og stor takk til juryen!

Historiene finnes ikke bare i bøkene, skriver Herbjørg Wassmo i sin strålende bok Disse øyeblikk: «Mens romaner blir skrevet og lest, strever alle for å holde sine egne historier skjult.»

Hvis historiene skal skrives, må det finnes steder å publisere. Her fyller STEMMER en viktig rolle. Les tekster om far i vår nye spalte «Leserne skriver» på side 34-36. Drøm er tema for denne spalten i nr. 1 2014. Vi ønsker å publisere mange nye stemmer i året som kommer. Skriv din drøm til neste nummer.

Vær utålmodig, menneske! Sett dine egne spor.

Unn Christensen