head    
         

En storbysymfoni

Byens stemmer er tema for dette nummeret av STEMMER. Vi presenterer resultatet av årets tekstkonkurranse (s. 12–16) og har en lang tekst om Christiania i København. Les artikkelen på s. 2–6, og studer bildene der og på omslaget.

Etter å ha sett TV-serien «The Wire», er det spennende å lese Erlend Laviks analyse i boka «The Wire» og den tredje gullalderen (Universitetsforlaget 2014). The Wire er en sammenhengende fortelling i 60 episoder om en bydel i Baltimore på østkysten av USA. De to første sesongene handler om narkotikamiljøet i et boligkompleks og om det kriminelle arbeidermiljøet rundt havnen. Tredje sesong tar for seg politiets rolle i storbyen. Politisjefen får overtalt de store langerne til å flytte ut i et forlatt boligområde («Hamsterdam») mot at de får være i fred for politiet. På den måten blir de andre boligområdene skjermet fra de kriminelle. Dette kan minne om en ekstrem utgave av Christiania i København, skriver forskning.no

Det kan virke som kriminaliteten i Baltimore har gått ned, men i virkeligheten har den bare forflyttet seg. Men statistikkene ser bedre ut – og «The Wire er kanskje den mest effektive kritikken av New Public Management som er formulert» (Klassekampen 26. april 2014).

Fjerde sesong handler om NPM i skolen; en lærer, som tidligere arbeidet i politiet, oppdager at skolen driver med den samme statistikkfuskingen som politiet. Elevene blir drillet i å svare riktig på en nasjonal prøve for å gi skolen et godt resultat, ikke for at de skal lære mer og komme seg videre i livet.

Siste sesong er viet pressen. Mannen bak serien, David Simon, har mange år bak seg i Baltimore Sun, og kaller metoden han brukte for «narrativ journalistikk»: «Det er ikke forfatterens visjoner som står i sentrum, men visjonene til de menneskene som faktisk har erfart det som er utgangspunktet for teksten», skriver Lavik. Både politikere, skoleledere og politiet i serien er opptatt av resultater på kort sikt, og mediene ofrer systemkritikken for mer lettfattelige saker. For den virkelig verdifulle, oppsøkende journalistikken, som er i nærkontakt med virkeligheten, krever ressurser.

Statistene og enkelte av skuespillerne ble rekruttert fra gata: Dette er, ifølge Simon, ansikter du ikke ser på TV; ansiktene og stemmene til den virkelige byen.
Personene vi møter, er sammensatte, skriver Lavik: «forfatteren (er) mer som en ordstyrer for et mangfold av uavhengige og usammenføyde stemmer». Filmserien er samfunnskunnskap på høyt nivå, og det eneste kravet den forrige Reykjavik-ordføreren Jon Gnarr stilte til sine koalisjonspartnere, var at de måtte ha sett The Wire ...

Det har akkurat kommet en amerikansk film om Christiania («Christiania – 40 Years of Occupation»). Det hadde vært spennende hvis det ble laget en dansk TV-serie fra Christiania som viser et mangfold av stemmer, sett i lys av den privatiseringen og rettsliggjøringen som foregår der nå.

Unn Christensen