head    
         

STEMMER 10 år
Veien videre

 

For å markere STEMMERs ti-årsjubileum har vi valgt lyrikk og ungdomslitteratur – to deler av det litterære feltet som fortjener større oppmerksomhet. Vårt mål har vært å belyse de to temaene fra flere sider og hente dem inn fra periferien.
Men noe skjedde etter at vi bestemte oss for dette høsten 2015: NRK ville kåre Norges beste dikt gjennom tidene, og i tillegg til radioprogrammene sommeren 2016 resulterte det i en femtimers TV-utsending og boka Dikt & forbannet løgn. Fire av dem som bidrar eller omtales i dette nummeret, er representert i antologien: Kjartan Hatløy, Tone Hødnebø, Gro Dahle (jurymedlem for fjerde gang) og Steinar Opstad. Og mange av lyrikerne som vi presenterer her, kommer eller har kommet med nye bøker i høst: Kjartan Hatløy, Tone Hødnebø og Casper André Lugg. Eirin Gundersen gir ut en ny diktsamling til våren.
STEMMER er ti år i år, og barndommen er over. Med all sin spontanitet, lyst og glede, utprøving og famling ... Alt dette skal vi selvsagt ta vare på, men vi går med dette over i en ny fase. Fortsatt vil vi gi rom til tekster som er litt uferdige, som er prøvende og utforskende. Men vi vil i større grad enn før gå i dybden på temaer som gjenspeiler (og utfordrer?) det litterære feltet. Takk til Kulturrådet som har støttet oss hele veien og til alle som har bidratt.
Vi opprettholder selvsagt spaltene «Leserne skriver» og den årlige tekstkonkurransen.
Å skrive det er å elske, sa den syriske lyrikeren Adonis i et intervju med det svenske litteraturprogrammet Babel under Bokmessa i Göteborg. Vår kjærlighet til og interesse for det skrevne ord er like sterk som før. Den danske lyrikeren Olga Ravn uttrykker seg slik: «Skriv aldri til de litterære sirklene, og aldri for å imponere dem. Skriv til de døde og til bøkene du elsker». Og, videre i samme tekst: «Skriv, fordi det er ensomhetens lyse side. Skriv, fordi du elsker å leve» (Klassekampen 29.3.2014).
Jeg takker juryen og alle som sendte inn tekster til konkurransen om Uro, og gratulerer vinnerne, som er presentert på s. 40–45.
Bokvennen Litterær Avis (BLA), ny av året, vil prioritere litteraturkritikk – spesielt innen lyrikk og barne- og ungdomslitteratur, som blir nedprioritert i andre medier. Det utgis noe færre norske barne- og ungdomsbøker enn før, og flere forfattere tar til orde for et bransjeutvalg for å styrke sjangerens kår i Norge. En av dem er Helene Guåker, som tidligere i år ga ut langdiktet «Kanskje det er hjertet» skrevet for ungdom, se side 22/23 (og var en av vinnerne i STEMMERs tekstkonkurranse både i 2008 og 2009). I den forbindelse ga hun uttrykk for at kommentarene hun fikk fra juryen, hadde betydd mye for henne.
Og en av årets bidragsytere som har fått hederlig omtale av juryen, skriver dette på Facebook («Skriverne»): Inspirert av denne gruppa har jeg kastet meg ut i det ... I sommer bestemte jeg meg for å teste nivået mitt. Vel vitende om at refusjoner er den harde realiteten for de fleste skrivere ... Jeg fant en konkurranse i et litteraturtidsskrift hvor noen av landets største forfattere satt i juryen. Så sendte jeg inn min første tekst noensinne. Og lettere sjokkert fikk jeg beskjed noen uker seinere om at juryen likte novella mi, jeg fikk en god vurdering, og at den faktisk skal trykkes! Jeg er også invitert til å lese den høyt på Litteraturhuset. Dette er utrolig stort for meg. Ville dele det med dere, for jeg tror nesten en må være en skriver for å forstå hva noe sånt betyr.
Det er slik vi ønsker at STEMMER skal fungere. Som et skritt på veien.

Unn Christensen