head    
         

Alt henger sammen med alt

«Ei setning kan vere eit vindauge til innsikt», skriver Oddmund Kårevik i essayet «Things fall apart» (side 2). Han tar oss med på en essayistisk reise, fra Yeats dikt «The second coming» via Joan Didions skildring av Haight-Ashbury på 1960-tallet, til Joni Mitchells versjon av diktet og Chinua Achebes bok Mønsteret rakner. Alt henger sammen med alt. For Achebes forfatterskap er også et viktig tema i teksten Afrikansk fiksjon er fiksjon (se side 4). Jeg intervjuet Achebe i 1989 (det lille intervjuet er lagt ut på www.stemmer.no/wp). Han var opptatt av språk og oversettelse, noe som er tema i vår nye spalte «Lost in translation» der Tove Bakke skriver om den første setningen – den viktigste og vanskeligste i hele boka.

Vi har to temaer i dette nummeret, Afrikansk litteratur og Å utgi bøker selv. Samtidig har vi startet Forfatterskole. «Det har blitt vanskeligere å leve som fri forfatter på grunn av forlagenes prisdumping», sier Ingvar Ambjørnsen i et intervju på side 32. Han får i disse dager Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris 2017. Vi har mange forfatterintervjuer denne gangen. STEMMER vil også i hvert nummer ha skriveøvelser og skrivetips. «Alle personene må ville noe – selv om det bare er å få et glass vann», heter det i Kurt Vonneguts skrivetips for noveller. Vi vil ha tekster om alle sjangere.
Men det aller viktigste med STEMMER er å presentere nye stemmer. Derfor arrangerer vi årlige tekstkonkurranser, denne gangen med tekster for barn og unge, med åpent tema. Les resultatet på s. 28–31, og kom på prisutdelingen 17. november. Vi har også spalten «Leserne skriver», der vi neste gang ønsker tekster (og bilder) om Et sted med sjel.

Noen bidrag er lagt ut på wordpress-siden vår. To utgivelser i året rekker ikke til alle de tekstene vi ønsker å trykke. Vi må ta nettet til hjelp. Følg med på www.stemmer.no/wp

Blant de mange forfatterne som presenteres i dette nummeret, er Yvonne Vera (1964–2005) – en av Afrikas mest prisbelønte og anerkjente forfattere. Med en barndom der «vi spise, lekte, sov og leste under månen» til frigjøringskrigens grufulle handlinger som bakteppe for forfatterskapet.
Litteraturviteren og bloggeren Ainehi Edora skriver om «magien ved en tekst som alltid er i en tilstand av forvandling, og som følgelig åpner seg som et åsted for lek, fornøyelse og inspirasjon». Hun etterlyser littera­turkritikk, for afrikanske romaner har aldri blitt vurdert som litteratur. Se det litterære verket slik det virkelig er, skriver hun.

STEMMER har fått 30 000 kroner fra Fritt Ord til litteraturkritikk. Det betyr at vi kan honorere noen neste år for å skrive litteraturanmeldelser og bokessays. Vi søkte støtte til prosjektet Unge kvinner i norsk samtidslitteratur, og vil løfte disse nye og interessante stemmene fram i 2018.
Når vi nå starter forfatterskole i STEMMER, er vi avhengig av innspill fra våre lesere.

Et forslag vi har fått, er å informere om forfattere som, mot betaling, leser og kommenterer tekster. Vi vil fra og med nr. 1 2018 ha en spalte med rubrikkannonser der fagfolk kan tilby sine tjenester, innen språkvask/korrektur, design og redaktørarbeid. Med den nye trenden om å utgi bøker på eget forlag, har mange behov for slike tjenester. Annonseprisen er lav, se informasjon på baksiden og på nettsiden vår.
Kom gjerne med flere forslag!

Unn Christensen