head    
         

Tid for å takke


5. mai 2009. Arbeidet med STEMMER nr. 1/2009 avsluttes. Nina Karin Monsen får 400 000 kroner for sine skarpe utfall mot å likestille homofilt og heterofilt ekteskap. Eller, som Fritt Ord legger vekt på, for sitt «gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til den offentlige debatten». En klok mann har (kanskje) sagt «Jeg er uenig i hva De sier, men vil inntil døden forsvare Deres rett til å si det.» Men hvorfor en pris? STEMMER har flere ganger søkt Fritt Ord om en mindre støtte for å kunne skape et forum for nye stemmer – og stemmer som ikke så lett blir hørt. Foreløpig har vi ikke kommet i betraktning.

STEMMER går nå inn i sin fjerde årgang, og takket være støtte fra Kulturrådet kan vi også i år utgi to nummer. Det er med stolthet vi utlyser en ny tekstkonkurranse, denne gang om Møte(t). Jeg føler behov for å takke.

Bidraget fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening i 2008 gjorde det mulig å honorere faglitterære bidrag fra tekstkonkurransen om reisen. Takk også til Jan Kolstad, Berit Myrvold og Merete Berg Toreg for at de flere år på rad har gitt kunstverk til premier og til Kaare Nicolay Bergløff, som samvittighetsfullt har lest korrektur på alle tekster.

Illustratørene Astrid Sofia Jacobsen, Brian Larosche og Charlotte Blanche Myrvold fortjener stor honnør. Det samme gjør juryens medlemmer som i 2008 vurderte 69 bidrag i tekstkonkurransen om reisen. Spesiell takk til Atle Næss som var med i 2006, 2007 og 2008, og til Gro Dahle og Tine Kolstad som går løs på sin tredje runde, denne gangen sammen med Ingrid Z. Aanestad (se intervju i STEMMER nr. 2/2008). Gro har utgitt over 40 bøker, i alle sjangere. Ingrid er skjønnlitterær forfatter, men skriver også essays. Tine er faglitterær forfatter og journalist og mangeårig medarbeider ved Institutt for Journalistikk. Vi håper på tekster i alle sjangere.
I dette nummeret trykker vi to tekster om reisen, som fikk hederlig omtale av juryen i 2008. Mange flere bidrag fikk også det, men vi setter strek i denne omgang og gir tekster om Møte(t) bred plass i nr. 2/2009.

Vi presenterer denne gangen både nye og etablerte stemmer innenfor billedkunst, fotografi, musikk og litteratur. Det visuelle har fått spesiell stor plass. Vi er stolte av å presentere tekster og bilder som har reist fra Hamar, Hobøl, Horten og Halden, fra Fauske, Bergen, Oslo, Nøtterøy og Larvik, til dette nummeret av STEMMER.
STEMMER springer ut av Faglitterært forfatterstudium 2002 - 2004, der det å dele tekster og gi hverandre respons var essensielt. Magasinet har skapt et rom for nye stemmer, og den siste som skal takkes i denne omgang, er forfatter og skribent Ragnhild Aasland Sekne, som nettopp foreslo navnet STEMMER.
Vi i redaksjonen takker alle medarbeidere, bidragsytere og abonnenter og håper dere blir med videre i jakten på unike og dristige stemmer.

Unn Christensen