head  
       

 


Redaksjonen:

Unn Christensen (ansvarlig redaktør)
Tine Kolstad
Merete Berg Toreg

Adresser og telefon se Kontakt

Redaksjonsrådet består av

Ingeborg Margrete Andersen,
Oddmund Kårevik,
Kristian Lødemel Sandberg
Vivian Songe

Magasinet er støttet av Norsk kulturråd